Google Reviews

100+ reviews in Google met gemiddeld 5 sterren!

Cyberincidenten nemen toe, maatregelen zijn vereist

Geplaatst op:10-07-2023

Een cyber & data verzekering is een polis die de gevolgen van digitale risico's en cybercrime dekt. Balans begrijpt dat het risico op cyberincidenten slapeloze nachten kan bezorgen. Een incident is tenslotte een reëel gevaar voor ondernemingen. Met vaak verregaande gevolgen, niet alleen financieel gezien. Daarom kijkt Balans met de cyber & data risk verzekering verder. En word je ook ondersteund bij de gevolgen van datalekken en cybercrime. Zodat je zo snel mogelijk jouw werkzaamheden kunt hervatten.

Wat is er eigenlijk gedekt onder een Cyberverzekering?

Heel veel meer dan je zou verwachten in ieder geval. Zie hieronder het overzicht.

 • Aansprakelijkheid: schadeverzekering en juridische bijstand bij schadeclaims; bijvoorbeeld wanneer klantgegevens en/of bedrijfsgeheimen op straat komen te liggen;
 • Boetes: kosten voor onderzoek door een toezichthouder, juridische bijstand en bestuurlijke boetes;
 • Crisismanagement: dekking voor de kosten voor PR, de kosten om klanten te informeren, kredietbewaking, ICT-experts, (forensisch) onderzoek en responsediensten;
 • Social media: een onhandige Tweet of een medewerker die een auteursrechtelijk beschermde foto op Facebook zet kan een schadeclaim opleveren wegens smaad, laster of plagiaat. Het verweer in verband met aanspraken, en de eventuele te betalen schadevergoedingen, zijn gedekt;
 • Digitale afpersing: de inzet van ICT-experts wanneer systemen worden gegijzeld door ransomware of wanneer je het slachtoffer wordt van cyberafpersing met behulp van gestolen gegevens;
 • Infrastructuur: Bij hacking telefooncentrale, vergoeding van de belkosten.
 • Bedrijfsschade: Ligt jouw bedrijf plat door een cyberincident dan gaan jouw bedrijfskosten gewoon door, deze worden betaald vanuit de cyberverzekering en tevens jouw winst.

De 5 belangrijkste voorwaarden

Om risico’s binnen de perken te houden en daarmee jouw verzekering betaalbaar te kunnen houden, stelt de verzekeraar aangescherpte beveiligingseisen. Je dient te voldoen aan deze nieuwe eisen om verzekerd te kunnen worden of blijven.  Er zal worden gevraagd schriftelijk te verklaren dat je de benodigde maatregelen hebt genomen.

 • Het implementeren van multi-factor (of 2-factor) authenticatie op alle accounts
 • Het maken van wekelijkse backups van kritieke data*
 • Het verwijderen of buiten gebruik stellen van legacy besturingssystemen
 • Het installeren van updates (patches) binnen dertig dagen
 • Het installeren van vertrouwde antivirus software op alle (computer) systemen

Wat is cybercime eigenlijk?

Cybercrime is een term die verwijst naar illegale activiteiten die plaatsvinden met behulp van computersystemen en het internet. Het omvat een breed scala aan criminele handelingen die digitale technologieën exploiteren om schade aan te richten, gegevens te stelen, financieel gewin te behalen of anderen te benadelen.

Binnen het domein van cybercrime zijn diverse vormen te onderscheiden:

Hacks

Hackers proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot computersystemen of netwerken om vertrouwelijke informatie te bemachtigen, systeemfunctionaliteit te verstoren of andere schadelijke handelingen uit te voeren. Phishing is een veelvoorkomende techniek waarbij cybercriminelen valse communicatiekanalen, zoals e-mails of websites, gebruiken om nietsvermoedende individuen te misleiden en hen te verleiden persoonlijke gegevens prijs te geven.

Malware

Een ander type cybercriminaliteit is het verspreiden van malware, kwaadaardige software die ontworpen is om schade aan te richten of vertrouwelijke gegevens te verzamelen zonder toestemming van de eigenaar. Voorbeelden hiervan zijn virussen, wormen, Trojaanse paarden, ransomware en spyware. Deze schadelijke programma’s kunnen computersystemen beschadigen, bestanden versleutelen, gebruikers bespioneren of persoonlijke informatie stelen.

Identiteitsdiefstal vormt ook een aanzienlijke bedreiging in de wereld van cybercrime. Hierbij wordt persoonlijke informatie gestolen om frauduleuze activiteiten uit te voeren, variërend van financiële fraude tot het aannemen van valse identiteiten.

Fraude

Online fraude komt veel voor. Bij online fraude gebruiken cybercriminelen verschillende methoden en technieken om slachtoffers financieel te benadelen. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden door middel van valse online winkels, oplichtingspraktijken, phishing-campagnes of frauduleuze investeringsregelingen.

Het is super belangrijk dat particulieren en organisaties zich bewust zijn van de risico’s en maatregelen treffen om zichzelf te beschermen tegen cybercrime.

Simon

Wat onze eigen adviseur Simon aangaat is een Cyberverzekering onmisbaar voor iedere ondernemer, weet dat meer dan 60% van de bedrijven die te maken hebben gehad met een hack failliet zijn gegaan en weet dat we in Nederland meer cyberaanvallen hebben dan fietsendiefstallen. Al jaren is Simon de specialist op het gebeid van Cybercrime en geeft op dit gebied ook presentaties over de gevolgen en hoe dit goed in te richten qua preventie en verzekering.

Meer over de Cybercrime verzekering

Balans Leeuwarden gebouw

Onafhankelijke financiële dienstverlening

Privacybeleid
©2024 Balans Leeuwarden