Over Erfrechtplan

Ruim 60 procent van de Nederlanders heeft geen testament. Het aantal mensen dat een levenstestament heeft, ligt nog veel lager. Dat komt door de gedachte dat er niets te verdelen valt, kostenoverwegingen en uitstelgedrag (‘het komt later wel een keer’). Daar komt bij dat de drempel om een notariskantoor binnen te stappen hoog is. Balans helpt u hierin.

We komen bij mensen thuis aan de keukentafel om in te zoomen op jouw persoonlijke situatie of voeren dit gesprek via telefoon of videoverbinding. Dit doen we op een heldere en eenvoudige manier zodat iedereen het begrijpt. Tijdens het gesprek met onze erfrechtspecialist kun je vaststellen wat je moet regelen. Aan de hand van een paar vragen krijgt u snel inzicht.

Paul, Adviseur Erfrecht en Financiele Planning

Een Erfrechtplanning is voor iedereen

Balans vindt dat (bijna) iedereen een (levens)testament nodig heeft. Daarom geeft Balans gratis voorlichting. Dat doen we op een heldere en eenvoudige manier zodat iedereen dit begrijpt. Tijdens de gesprekken worden mensen geïnformeerd over erfrechtplanning. In een vrijblijvend gesprek aan de keukentafel, bij ons op kantoor of via telefoon wordt vervolgens op een heldere manier ingezoomd op de persoonlijke situatie van de klant.

Balans heeft veel ervaring op het gebied van erfrechtplanning. We hebben een groot netwerk opgebouwd van lokale notariskantoren die specialist zijn op dit gebied. Samen met de erfrechtspecialist van Balans zorgen wij voor een goede en persoonlijke oplossing.

Onze werkwijze: 1. Vrijblijvend gesprek

Tijdens een vrijblijvend gesprek bij jou thuis aan de keukentafel, via telefoon of bij ons op kantoor informeren wij je over hoe het erfrecht in Nederland geregeld is. We leggen uit wat de gevolgen zijn van het overlijden van jou of jouw partner, wie de wettige erfgenamen zijn en hoeveel erfbelasting jij of jouw nabestaande(n) moet(en) betalen na overlijden. Ook leggen we uit wie wel en wie niet een deel van de nalatenschap kan opeisen. Vervolgens bespreken we zaken die voor jou en jouw erfgenamen van belang zijn om in een testament op te nemen. Ook staan we stil bij de voordelen voor de erfgenamen en wat de gevolgen zijn voor de erfbelasting en de eigen bijdrage in de zorg. Tevens informeren wij je over de voordelen van een levenstestament en van schenken.

Aan het einde van het gesprek zal jouw erfrechtspecialist je informeren wat de eventuele kosten zijn als je de stap wilt maken naar de notaris. Deze kosten zijn afhankelijk van jouw persoonlijke wensen en specifieke situatie. In onze dienstverlening noemen we altijd een totaalbedrag, inclusief de kosten van de notaris, onze begeleiding, het inschrijven in het centraal testamentenregister en de btw. Zo kom je achteraf dus nooit voor vervelende verrassingen te staan.

2. Uw gesprekverslag

Als je voor een vervolg van het eerste gesprek kiest en gebruik wilt maken van de verdere diensten van Erfrechtplan, kun je het volgende van ons verwachten:

  • Je ontvangt van ons een persoonlijk en leesbaar verslag, waarin alle besproken onderdelen voor jou zijn uitgeschreven, zodat je dit nog eens rustig kunt nalezen.
  • De erfrechtspecialist neemt contact met je op om te informeren of je naar aanleiding van het verslag nog vragen heeft en geeft aanvullende uitleg als dat nodig is.
  • Wij leggen contact met het notariskantoor en bespreken met de notaris wat voor jou belangrijk is. Wij vertalen jouw wensen, zodat de notaris weet welk testament voor je nodig is. In overleg met jou, maken wij vervolgens een afspraak op het betreffende notariskantoor. Jouw erfrechtspecialist is bij deze afspraak aanwezig als je dat prettig vindt.

3. Gesprek bij notaris

Tijdens de afspraak met de notaris worden alle besproken punten nog een keer met je doorlopen. Als er op dat moment toch nog onduidelijkheden voor jou zijn, zullen we die wegnemen.

4. Controle conceptaktes

Het notariskantoor stelt aan de hand van het gesprek jouw conceptaktes op. Deze worden eerst aan Balans aangeboden en gecontroleerd op gemaakte afspraken en wensen. Als de aktes voldoen aan uw wensen en persoonlijke situatie, worden deze naar jou verzonden.

Jouw erfrechtspecialist neemt vervolgens na een week contact met je op om te informeren of er nog vragen zijn. Indien je akkoord gaat met de conceptaktes, wordt (in overleg) een tweede afspraak bij de notaris gemaakt om het testament vast te leggen.

5. Ondertekenen aktes bij notaris

De tweede afspraak bij de notaris is de formele stap. De notaris heeft op basis van de conceptaktes en eventuele opmerkingen de definitieve aktes opgesteld.

Je tekent in deze afspraak jouw persoonlijke aktes en borgt hiermee dat jouw nalatenschap naar jouw wensen en afspraken wordt geregeld. Je ontvangt vervolgens een exemplaar van uw testament.