Google Reviews

100+ reviews in Google met gemiddeld 5 sterren!

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Geplaatst op:17-11-2023

Is jouw verzekerde bedrag op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wel voldoende?

Sinds 2014 mag namelijk de brandverzekeraar van een gedupeerde de uitgekeerde schade bij onzorgvuldig handelen volledig verhalen op de veroorzaker.

Dit is sinds 1 januari 2014 vastgelegd in de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres (BBe2014). Hoe zit het ook alweer? Wij komen helaas nog steeds (oude) bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen tegen met een verzekerd bedrag van 500.000euro wat zeker niet meer bij deze tijd past en ook niet bij de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres, tijd voor actie dus wat ons aangaat!

Wat is er verandert?

Vanaf 1 januari 2014 kan de brandverzekeraar van een gedupeerde de uitgekeerde schade bij onzorgvuldig handelen volledig verhalen op de veroorzaker. Tot 1 januari 2014 kon tot maximaal € 500.000 verhaald worden, ongeacht de werkelijke hoogte van de schade en het verzekerde bedrag op de Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB). Met de nieuwe regeling vervalt niet alleen de bovengrens van € 500.000 maar ook de ondergrens van € 2.500. Hierdoor worden ook kleinere schades verhaald op de veroorzaker. Met deze nieuwe regeling wil het Verbond van Verzekeraars de veroorzaker aanspreken op zijn verantwoordelijkheid, zodat hij preventiemaatregelen neemt. Dit vergroot de brandveiligheid.

Wat is het beleid van Balans?

Balans heeft de verzekerde bedragen op de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering naar minimaal € 2.500.000 verhoogd voor al haar klanten.

Over welke risicovolle bedrijven gaat het eigenlijk?

De regeling is niet gericht op bepaalde bedrijven of sectoren. Elke ondernemer die door onzorgvuldig handelen brand veroorzaakt, kan door de brandverzekeraar van gedupeerden aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Voorheen ´slechts´ tot € 500.000 en nu in principe onbeperkt.
Natuurlijk zijn bedrijven die brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren extra kwetsbaar, maar juist van deze bedrijven mag worden verwacht dat voldoende maatregelen worden getroffen om brand en schade te voorkomen.

Wat is het risico als jouw verzekerde bedrag niet voldoende is?

De onderneming kan de veroorzaker zijn van een brand- of waterschade. Er zijn per jaar gemiddeld honderd brandschades van meer dan € 1.000.000. Zo blijkt uit cijfers van het Nederlands Instituut van Register-Experts (NIVRE). Als de verzekerde aansprakelijk wordt gesteld voor een dergelijke brandschade kan het huidige verzekerde bedrag niet voldoende zijn. De schade boven het verzekerde bedrag wordt verhaald op het bedrijfsvermogen en kan de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen.

Wat is ons advies?

Het is verstandig dat je samen met onze Simon kritisch kijkt naar jouw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de hoogte van de verzekerde som daarin. Met de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres kunnen grote brandschaden op jou worden verhaald. De kans op een grote brandschade is afhankelijk van jouw eigen activiteiten en de locatie waar je werkt. Ook is het belangrijk welke bedrijven in jouw directe omgeving gevestigd zijn.Neem contact op met Simon voor meer informatie. Hij is je graag van dienst.

 

Op onderstaande voorbeelden is de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres van toepassing vanaf 1 januari 2014. Nu ook als het gaat om schades lager dan € 2.500,- en hoger dan € 500.000,-.

Voorbeelden van schade

Dakdekker

Op het dak van een flatgebouw wordt dakbedekking gelegd. Een half uur na afronding van de werkzaamheden ontstaat er brand. Omdat na beëindiging van de werkzaamheden niet lang genoeg is gewacht, is de uitslaande brand niet opgemerkt. De totale schade is meer dan € 500.000,-.

 

Loodgieter

Een knelkoppeling is niet goed vastgezet, waardoor een paar dagen later lekkage ontstaat en het laminaat lichtbeschadigd raakt. De schade bedraagt € 1.750,-.

 

Lasser

Bij laswerkzaamheden aan een machine in de broodfabriek van de opdrachtgever is de omgeving niet voldoende vrij gemaakt van stof en brandbaar materiaal (karton of houten pallets). Hierdoor ontstaat brand. Gelukkig is de brandweer snel ter plaatse om de omgeving veilig te stellen. De fabriek zelf moet de brandweer echter helaas gecontroleerd laten uitbranden.

 

Klussenbedrijf

Bij het in de vloer vastzetten van de scheidingswanden voor de nieuwe inrichting van een bedrijf wordt door de vloerverwarming geboord. Hierdoor ontstaat lekkage, die niet direct wordt opgemerkt. Deze kan zich verspreiden over het gehele gebouw voordat de lekkage wordt ontdekt. Een aantal daarnaast en eronder gelegen verhuurde bedrijfsruimtes moet worden ontruimd om de lekkage te herstellen met huurderving en bedrijfsschade tot gevolg.

 

Restaurant

Een keukenbrand ontstaat als gevolg van het niet geregeld schoonmaken van de afzuigkappen.

Hierdoor is sprake van rook- en roetschade bij het erboven gevestigde en zojuist opgeleverde nieuwe tandtechnisch laboratorium. Naast de materiële schade is sprake van langdurige omzetderving, vanwege tijdelijke sluiting.

 

Winkel

In een winkel in woonaccessoires branden altijd gezellig kaarsen. Helaas is de nieuwe collectie gordijnen te dicht in de buurt opgehangen en bij het opwaaien van de gordijnen door tocht van een open deur vatten deze vlam. Het vuur verspreidt zich snel via onder meer het systeemplafond.

Het winkelpersoneel krijgt de brand niet geblust. Niet alleen de eigen winkel raakt beschadigd, maar ook 4 andere winkels in het winkelcentrum.

 

Woningstoffeerder

Een woningstoffeerder brandt met hete lucht de lijmresten van de trap in een woning. Omdat hij de föhn te lang op een plek houdt, gaat een oude spijker in het hout van de trap gloeien met brand tot gevolg.

 

Boekenwinkel

ln het keukentje van een boekenwinkel vergeet een medewerker het koffieapparaat uit te zetten met oververhitting tot gevolg. De winkel, maar ook het naastgelegen historisch monument, gaat verloren door de brand.

 

Zakelijke dienstverlening

ln een groot bedrijfsverzamelgebouw wordt op de 10e etage een heel gezellige kerstborrel gehouden. Als de laatste collega ten slotte naar huis is, blijft een kaarsje branden die op de archiefkast staat. Als het kaarsje omvalt vat een deel van de vloerbedekking vlam. Gelukkig gaan de sprinklers van het volautomatische brandveiligheidssysteem vrijwel direct af en worden de

vlammen gedoofd. Helaas is er niemand meer in het gebouw aanwezig om de sprinklers weer uit te zetten. Het water uit de sprinklers bereikt uiteindelijk ook dele etage.

 

Aannemer

Door een misverstand tussen de aannemer en de opdrachtgever over de positie van de ondergrondse leidingen, wordt bij het inslaan van heipalen de gasleiding beschadigd met uiteindelijk een ontploffing tot gevolg. De schade aan de omgeving loopt in de miljoenen.

Balans Leeuwarden gebouw

Onafhankelijke financiële dienstverlening

Privacybeleid
©2024 Balans Leeuwarden