Google Reviews

100+ reviews in Google met gemiddeld 5 sterren!

De nieuwe pensioenwet, wat betekent dit voor jouw financiële toekomst?

Geplaatst op:15-06-2023

Nieuw pensioenstelsel
Met de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen wordt het Nederlandse pensioenstelsel aangepast. De wijzigingen hebben de volgende drie doelen:

  • Een sneller stijgend aanvullend pensioen
  • Een meer persoonlijke en duidelijke pensioenopbouw
  • Een pensioenstelsel dat beter aansluit bij de huidige ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt

De basisprincipes

De basisprincipes van pensioenopbouw blijven in de nieuwe wet gehandhaafd: pensioen wordt gezamenlijk opgebouwd en financiële risico’s worden gedeeld. Werkgevers en werknemers leggen premie in, pensioenuitvoerders beleggen deze middelen en betalen vervolgens de pensioenuitkeringen uit.

In het nieuwe stelsel kunnen de pensioenen wel sneller stijgen als het economisch meezit. Maar andersom geldt ook dat pensioenuitkeringen sneller kunnen dalen in mindere tijden. Pensioenuitvoerders moeten wel bepaalde buffers hanteren om ervoor te zorgen dat de economische klappen worden gedempt.

Persoonlijker pensioen
Een andere wijziging is dat het pensioen persoonlijker wordt. Deelnemers worden in het nieuwe stelsel jaarlijks geïnformeerd over de verwachte hoogte van hun pensioen.

Afkoop 10% pensioenkapitaal
Vanaf 1 januari 2024 wordt het mogelijk om op de pensioendatum maximaal 10% van de waarde van het pensioen ineens op te nemen. Hiermee kan dan bijvoorbeeld de hypotheek worden afgelost of een mooie reis worden gemaakt.

Met Balans Inzicht jouw pensioen in beeld

Dat het hoe dan ook consequenties heeft voor jou is een feit, logisch dat je wil weten wat dit voor jou betekent. Onze Paul en Hendrik kunnen dit als geen ander voor jou op een rij zetten en dit heel mooi grafisch en cijfermatig onderbouwd in beeld brengen. De mogelijke gaten in jouw pensioen worden zo inzichtelijk en de oplossingen zullen uitvoerig met jou besproken worden.

Meer over Balans Inzicht

Balans Leeuwarden gebouw

Onafhankelijke financiële dienstverlening

Privacybeleid
©2024 Balans Leeuwarden